450GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD - Kit (400-19340 ) View full size

450GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD - Kit (400-19340 )

450GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD - Kit (400-19340 ) (G11/12 Series) (In stock)

More details

400-19340

$ 330.00

450GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD - Kit (400-19340 ) (G11/12 Series) (In stock)